Doživite naravo in kulturno dediščino na poseben način.

OBČINA POLJČANE, TIC – RAZVOJNI CENTER NARAVE

02 8029 220 / 02 8029 291
Bistriška cesta 68, 2319 Poljčane
obcina@poljcane.si

TURISTIČNO DRUŠTVO SAMOSTAN STUDENICE

040 432 810
Studenice 3, 2319 Poljčane
samostan.studenice@gmail.com

TURISTIČNO DRUŠTVO LUCIJA KRIŽEČA VAS

041 628 712
Križeča vas 14a, 2319 Poljčane
janez.sabec@gmail.com

Cerkve in podstrešja starih poslopij- kulturna dediščina kot življenjski prostor občutljivih netopirjev!

Te letanja vešče sesalce zaradi nevednosti in vraž pogosto povezujemo s krvosesi, vampirji. V resnici temu ni tako, vsaj v Evropi ne. Vsi pri nas živeči netopirji se namreč prehranjujejo z žuželkami, ki jih pobirajo s tal, obirajo z debel, vej in sten ali pa celo pograbijo z vodne gladine. Tako ti drobni prebivalci bistveno prispevajo k zmanjševanju mrčesa in k ohranjanju ravnovesja med živalskimi vrstami!
 
Na območju občine Poljčane locirani jama Belojača in Brezno pri Domišakih sodita med najpomembnejša bivališča in zatočišča netopirjev v Sloveniji in tudi v širšem evropskem prostoru. Tudi sicer je zastopanost vrst netopirjev na Poljčanskem precej pestra. Navedeno dokazuje, da so tod raznolika življenjska okolja netopirjev še dobro ohranjena.

Ti drobni prebivalci bistveno prispevajo k zmanjševanju mrčesa in k ohranjanju ravnovesja med živalskimi vrstami.

Zatočišča netopirjev so pogosto ozke špranje na stavbah pa stara in z dupli bogata drevesa, jame in brezna. Pomemben življenjski prostor oz. kotišče netopirjev malih podkovnjakov je cerkev sv. Križa v Zgornjih Poljčanah, kjer se zadržujejo predvsem v prostoru nad zvonovi pa tudi na podstrehi cerkvene ladje.
 
Cerkev je zato uvrščena med najpomembnejša zatočišča netopirjev v tem delu Slovenije, Netopirjih mam z mladički, ki se zadržujejo v kotiščih, se ne sme motiti. Opazujmo jih, ko pod večer izletavajo na lov v bližnje gozdove, mejice ali k porasli strugi reke Dravinje. Ohranjanje kotišča v cerkvi sv. Križa, predvsem ohranjanje odprtih preletnih odprtin, je tako ena pomembnejših nalog za varovanje teh pomembnih in koristnih letečih sesalcev.

logos
Skip to content