Doživite naravo in kulturno dediščino na poseben način.

OBČINA POLJČANE, TIC – RAZVOJNI CENTER NARAVE

02 8029 220 / 02 8029 291
Bistriška cesta 68, 2319 Poljčane
obcina@poljcane.si

TURISTIČNO DRUŠTVO SAMOSTAN STUDENICE

040 432 810
Studenice 3, 2319 Poljčane
samostan.studenice@gmail.com

TURISTIČNO DRUŠTVO LUCIJA KRIŽEČA VAS

041 628 712
Križeča vas 14a, 2319 Poljčane
janez.sabec@gmail.com

Reka Dravinja daje ime dolini po kateri teče

Številni drobni biseri narave, ki jih skriva veličastna reka Dravinja in prostrani mokrotni travniki ob njej, so odslej še bližje očem. Na Doživljajskem podestu in opazovalnici za ptice v bližini Podboča, bodo ljubitelji narave pobližje spoznali izjemno naravno dediščino Dravinjske doline, ki jo uvršča med naravovarstveno najvrednejša območja v Evropi.

Naravna dediščina Dravinjske doline, ki jo uvršča med naravovarstveno najvrednejša območja v Evropi.

Reka Dravinja je ena izmed tistih slovenskih rek, ki ima na precejšnjem odseku še ohranjeno naravno strugo in obrežno zarast. Ta, poraščena z mogočnimi in starimi drevesi, ki se nagibajo nad vodo, nudi življenjski prostor eni izmed najlepših vrst ptic v Sloveniji – vodomcu.

Poplavni dravinjski travniki, kjer so še ohranjene mejice, samotna drevesa, trstišča in mrtvice predstavljajo dom markantni beli štorklji, ki ima v Dravinjski dolini eno izmed najmočnejših populacij v Sloveniji. Metulji temni in strašničin mravljiščar ter močvirski cekinček še preletavajo travnike ob reki. Občutljivi kačji pastirji, kot je kačji potočnik poseljujejo reko Dravinjo. Tod v poletnih večerih srečamo tudi hrošče rogače, ki postajajo, zaradi izginjanja starih in mogočnih dreves, vse redkejši.

Izjemna kulturna krajina Dravinjske doline, ki se je oblikovala zaradi naravnih danosti in tradicionalnega kmetovanja, kjer obstoj občutljivih živalskih vrst kaže na ohranjeno in tudi za ljudi zdravo življenjsko okolje, nam je zaupana v varovanje!

logos
Skip to content