Doživite naravo in kulturno dediščino na poseben način.

OBČINA POLJČANE, TIC – RAZVOJNI CENTER NARAVE

02 8029 220 / 02 8029 291
Bistriška cesta 68, 2319 Poljčane
obcina@poljcane.si

TURISTIČNO DRUŠTVO SAMOSTAN STUDENICE

040 432 810
Studenice 3, 2319 Poljčane
samostan.studenice@gmail.com

TURISTIČNO DRUŠTVO LUCIJA KRIŽEČA VAS

041 628 712
Križeča vas 14a, 2319 Poljčane
janez.sabec@gmail.com

Zgornje Poljčane in Poljčane

Naslonjene na mogočni Boč se Zgornje Poljčane ponašajo s sakralno in posvetno kulturno dediščino. Med najpomembnejše dediščinske objekte sodi cerkev sv. Križa v Zgornjih Poljčanah. Zgrajena je bila v drugi polovici 12. stoletja. V 14. in 15. stoletju je bila kot podružnica laporske cerkve posvečena Devici Mariji.
 
Od romanske cerkve je ohranjen zahodni del stare ladje. Med najzanimivejše najdbe v cerkvi sodi marmorna plošča, ki je služila kot rimski votivni žrtvenik, posvečen bogu Mitri. Ogleda vredna je tudi cerkev Matere božje na Ljubičnem.

Pomembnejši objekti kulturne dediščine Zgornjih Poljčan so še: Kozolec Čreti – toplar ob Dravinji, nekdanja Kolaričeva vila v Zgornjih Poljčanah, stara šola, Franclova vila, Senegačnikova domačija, župnišče, Vernikov mlin ter sedež nekdanjega okraja v Zgornjih Poljčanah na Prvomajskem trgu.

Pomembnejši objekti kulturne dediščine Zgornjih Poljčan so še: Kozolec Čreti – toplar ob Dravinji, nekdanja Kolaričeva vila v Zgornjih Poljčanah, stara šola, Franclova vila, Senegačnikova domačija, župnišče, Vernikov mlin ter sedež nekdanjega okraja v Zgornjih Poljčanah na Prvomajskem trgu.
 
Poljčane, ki so postale središče občine šele s prihodom železnice, pred tem pa so utrip življenja krojile Zgornje Poljčane, se ponašajo s stavbno dediščino, izmed katere velja navesti Zimetovo hišo, ki dominira v središču Poljčan, železniško postajo, kretniško postajo, sedež današnje občine Poljčane in nekdanji Hotel Dravinja.
 
Nekoč mogočen drevored divjega kostanja ob železniški postaji, ki je datiral v čase prihoda železnice v Poljčane, je bil kot pomemben spomenik oblikovane narave zaradi dotrajanosti in nevitalnih dreves nadomeščen z novo zasaditvijo.

logos
Skip to content